Florin-George TOMIŢĂ

Florin-George TOMIŢĂ
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 mai 1996
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Tomiţă Florin George
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, Ale.Nicolae Iorga, nr.6, bl.A48, sc.1, ap.12, jud.Dolj
Sediu profesional