Gabriela DRÎMBOI-DÎLGOCI

Gabriela DRÎMBOI-DÎLGOCI
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
11 februarie 2011
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Drîmboi-Dîlgoci Gabriela - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Craiova, str.Constantin Brâncovenau, nr.44, sc.1, ap.3, jud.Dolj
Sediu profesional