Georgeta Loredana BORISOV

Georgeta Loredana BORISOV
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 august 1998
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Borisov G.L.
Formă exercitare profesie

Telefoane: 0251.550.957

Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.34
Sediu profesional

Telefoane: 0251.550.957