Georgeta VASILE

Georgeta VASILE
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 noiembrie 2010
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Vasile Georgeta - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Nerva, nr.1, jud.Dolj
Sediu profesional