Georgiana Denisa PĂDURARU

Detalii
18 februarie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Păduraru Denisa
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr.6, bl.6, sc.2, ap.4, jud.Dolj
Sediu profesional