Gheorghe CHIONEA

Gheorghe CHIONEA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 februarie 2001
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Chionea Gheorghe - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, str.A.I.Cuza, nr.5, bl.Romarta, sc.A, ap.14, jud.Dolj
Sediu profesional