Ileana-Adriana STAN-SANDU

Detalii
01 noiembrie 1996
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Adriana Stan-Sandu
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.11, bl.11, sc.A, ap.3, jud.Dolj
Sediu profesional