Ion Cătălin VOICULESCU

Ion Cătălin VOICULESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
11 octombrie 1999
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Voiculescu Ion Cătălin
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Unirii, nr.21, bl.21ABC, sc.1, jud.Dolj
Sediu profesional