Ion DINU

Ion DINU
Despre

Avocat

Definitiv TransferatCuratorCurator fiscal

Detalii
01 februarie 2006
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Dinu I.Ion - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Bucovina, nr.10, bl.21-18, ap.2, jud.Dolj
Sediu profesional