Irina-Roberta OPREA

Irina-Roberta OPREA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 martie 2006
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Irina Oprea - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A, ap.14, jud.Dolj
Sediu profesional