Iulian-George TUDORACHE

Iulian-George TUDORACHE
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 mai 2006
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
George Tudorache - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Ştefan Velovan, nr.2, bl.B, sc.1, et.4, ap.99, jud.Dolj
Sediu profesional