Iulian NEDELCU

Iulian NEDELCU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 mai 1991
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Iulian Nedelcu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, str.Oltet, nr.31, et.1, jud.Dolj
Sediu profesional