Jana FULGA

Jana FULGA
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 aprilie 1998
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Fulga Jana
Formă exercitare profesie
sat Albești, com.Șimnicu de Sus, Ale.Zăvoiului, nr.4, jud.Dolj
Sediu profesional