Leliana Elena PUNCIOIU

Leliana Elena PUNCIOIU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
19 ianuarie 2004
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Rotaru Leliana Elena - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Calafat str.1 Decembrie 1918, nr.24, jud.Dolj
Sediu profesional