Macrina-Lia OUATU

Macrina-Lia OUATU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 septembrie 1974
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Ouatu Macrina-Lia
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.A.I.Cuza, bl.Patria, sc.B, ap.4, jud.Dolj
Sediu profesional