Mădălina-Elena COLCEAG

Mădălina-Elena COLCEAG
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 martie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Colceag Mădălina-Elena - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, bld.Dacia, nr.66, bl.T7, sc.2, ap.1, jud.Dolj
Sediu profesional