Manuela GORNOVICEANU

Manuela GORNOVICEANU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 decembrie 1992
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
M.Gornoviceanu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.General Dragalina, nr.42, jud.Dolj
Sediu profesional