Maria GRUIA

Maria GRUIA
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
08 septembrie 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Gruia Maria - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Doljului, bl.R8, sc.1, ap.1, jud.Dolj
Sediu profesional