Maria-Mădălina DINU

Maria-Mădălina DINU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
08 septembrie 2011
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Dinu Maria Mădălina - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Com.Pieleşti, Aleea 4 Magnolia, bl.11, ap.16, jud.Dolj
Sediu profesional