Maria MITRA

Maria MITRA
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
15 noiembrie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Mitra Maria
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Gheorghe Chiţu, nr.60, jud.Dolj
Sediu profesional