Marian CREŢU

Marian CREŢU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 ianuarie 1999
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Creţu Marian - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Tineretului, nr.24, bl.18A, sc.1, ap.5, jud.Dolj
Sediu profesional