Mariana BRATU

Mariana BRATU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
20 decembrie 1996
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Mariana Bratu
Formă exercitare profesie

Telefoane: 0251.413.262

Craiova, str. Th.Aman, nr.1, bl. Casa Albă, sc.B, et.3, ap.3
Sediu profesional

Telefoane: 0251.413.262