Marin Cristian Victor SĂVULESCU

Marin Cristian Victor SĂVULESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 mai 1977
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Săvulescu M.Cristian
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Ana Ipătescu, nr.77, jud.Dolj
Sediu profesional