Nicu ŞOVĂILĂ

Nicu ŞOVĂILĂ
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
15 mai 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Ramona Onete şi Asociaţii - Societate Civilă de Avocaţi
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Nicolae Bălcescu, nr.2, bl.M15A, parter, jud.Dolj
Sediu profesional