Ovidiu NUŢĂ

Ovidiu NUŢĂ
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 februarie 2001
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Nuţă Ovidiu
Formă exercitare profesie
Com.Podari, str.Dunării, nr.85, jud.Dolj,
Sediu profesional