Ovidiu POPESCU-OLTEANU

Ovidiu POPESCU-OLTEANU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
19 ianuarie 2004
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Popescu Olteanu Ovidiu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.A.I.Cuza, bloc Patria, sc.B, ap.10, jud.Dolj
Sediu profesional