Raluca ŞOROP

Raluca ŞOROP
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
19 ianuarie 2004
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Raluca Şorop - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Ion Maiorescu, nr.3, bl.2-bl.4, parter, jud.Dolj
Sediu profesional