Silviu Emil PREOTEASA

Silviu Emil PREOTEASA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 noiembrie 1998
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Preoteasa Silviu Emil
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Cloşca, nr.6, jud.Dolj
Sediu profesional