Simona Felicia NICOLAE

Simona Felicia NICOLAE
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 noiembrie 1996
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Felicia Nicolae
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.1 Decembrie 1918, bl.D25, sc.2, ap.5, jud.Dolj
Sediu profesional