Teodor-Constantin POPA

Detalii
01 martie 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Socoteanu&Popa - Societate civilă de avocaţi
Formă exercitare profesie

Telefoane: 0251.415.552

Fax: 0351.816.592

E-mail: office@scasp.ro

Site web: http://www.scasp.ro

mun.Craiova, bdul Carol I, nr.48, jud.Dolj
Sediu profesional

Telefoane: 0251.415.552

Fax: 0351.816.592

E-mail: office@scasp.ro

Site web: http://www.scasp.ro