Tudorița LEOVEANU

Tudorița LEOVEANU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 februarie 2006
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Tudorița Leoveanu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.110, bl.A64, sc.1, ap.29, jud.Dolj
Sediu profesional