Valentin GĂLEŞANU

Valentin GĂLEŞANU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 martie 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Găleşanu Valentin - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Caracal, nr.19, jud.Dolj
Sediu profesional