Vasile-Daniel CIOLACU-OLTEANU

Vasile-Daniel CIOLACU-OLTEANU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
10 februarie 2007
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Ciolacu-Olteanu Vasile Daniel - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
com.Bucovăţ, sat Leamna de Jos, nr.328, jud.Dolj
Sediu profesional