Baroul Dolj - Anunț pentru selecția echipei proiectului”Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică”

Persoanele interesate să facă parte din echipa proiectului „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică” din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, pot depune cerere însoţită de CV şi copie de pe cartea de identitate și documente relevante privind pregătirea profesională și experiența practică, la secretariatul Baroului Dolj sau la adresa de mail office@barouldolj.ro, în perioada 02.09.2020-04.09.2020, până la ora 13.00, pentru următoarele posturi :

 

Nr crt.

Denumire poziție

Nr poziții

1

Coordonator activități partener , 24 luni

1

2

Asistent financiar partener, 24 luni

1

3

Expert parteneri de practică partener, 24 luni

1

4

Expert sistem de informare coordonată partener, 24 luni

1

5

Expert dezvoltare si monitorizare Program antreprenorial, 24 luni

1

6

Expert implementare Program antreprenorial 1, 20 luni

1

7

Expert implementare Program antreprenorial 2, 20 luni

1

 

Decan,
Av. Lucian-Bernd Săuleanu