Baroul Dolj - APEL cu privire la aplicarea corecta a noului Cod de Procedură Civilă

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 1170/ 12.07.2013

 

Către avocații din Baroul Dolj:

 

APEL

al Consiliului Baroului Dolj cu privire la aplicarea corectă a Noului Cod de Procedură Civilă

 

Având în vedere apelul Consiliului UNBR cu privire la aplicarea corectă a reglementărilor cuprinse în noile coduri în interesul ocrotirii efective a dreptului de acces la justiție și pentru realizarea  unei justiții efective, în care să triumfe dreptatea bazată pe lege,


constatând că la instanțele din raza teritorială a Tribunalului Dolj, în cauzele civile inițiate după intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă se înregistrează un număr semnificativ de cazuri de anulare a cererilor de chemare în judecată în procedura de regularizare a cererilor, că se procedează discreționar și abuziv, că se întâlnesc abuzuri greu de explicat și de înțeles de către justițiabilii nefamiliarizați cu prevederile noului Cod de Procedură Civilă,

 

dorind să întocmească o situație statistică ce va sta la baza unui material ce va fi înaintat Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Consiliul Baroului Dolj, ca urmare a ședinței din 11 iulie 2013, face un apel la avocații din Baroul Dolj să depună la secretariatul Baroului Dolj dovezile unor situații de genul celor enumerate mai sus astfel încât materialul să fie adoptat în ședința Consiliului Baroului Dolj din 5 septembrie 2013 și înaintat Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat 

 Decanul Baroului Dolj