Baroul Dolj atrage atenţia cu privire la Proiectul Legii executorilor judecătoreşti

Referitor la  Proiectul Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc, lansat în dezbatere publică marți, 30 octombrie 2018, de Ministerul Justiției, Baroul Dolj atrage atenţia asupra conţinutului art.7,  alin. 2, în care se precizează că Executorii judecătorești pot da consultaţii juridice în legătură cu atribuțiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiilor în care se află în conflict de interese ori legea le interzice.

Considerăm oportună luarea unei poziții ferme din partea organelor profesiei, având în vedere că, la adăpostul acestei dispoziții legale, în realitate executorii nu se rezumă doar la aprecieri/consultanţă în legătură strictă cu actele de executare, ci în realitate consultațiile juridice reprezintă o consultaţie juridică specifică avocaţilor, sens în care, în majoritatea cazurilor, executorii facturează această consultanță, dovadă suplimentară că excede activităților implicite prevăzute de art.7, alin. 1. 

În mod normal, consultanța pe care o oferă executorii judecătoreşti trebuie să fie doar referitor la activitățile prevăzute la art.7, alin. 1, pentru care oricum executorul judecătoresc încasează un onorariu, în care firesc este inclusă şi consultanța respectivă.

Este fără de tăgadă că textul art.7, alin. 2 creează o confuzie cu privire la rolul executorului judecătoresc din perspectiva consultanței juridice, specifică profesiei de avocat, mai exact mărind plaja activităţilor executorilor judecătoreşti în detrimentul avocaţilor.

Lămurirea acestui aspect se impune să fie făcut în această etapă a dezbaterii publice.

 

http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-organizarea-si-exercitarea-profesiei-de-executor-judecatoresc/

 

 Av.Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj