Baroul Dolj - Comunicare examen de primire in profesie Sesiunea 2011

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr.1230/19.07.2011

COMUNICAT

 

În temeiul prev.art.6 din Hotărârea nr.58/08.07.2011, privind organizarea Examenului de primire în profesie, sesiunea octombrie 2011, adoptată de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în şedinţa din 08 iulie 2011, Consiliul Baroului Dolj anunţă următoarele:

-cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen pot fi depuse la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea, în cazul în care va fi declarat admis, în perioada 06 septembrie 2011 - 11 septembrie 2011;

-conform prev.art.1, alin.1 şi 2 din Hotărârea nr.58/08 iulie 2011, examenul se va susţine în mod unitar în cadrul INPPA şi se va desfăşura prin INPPA Bucureşti şi prin Centrele teritoriale ale acestuia;

-candidaţii care depun cererile de înscriere la examen la Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi Olt, Argeş, Vâlcea şi Teleorman sunt arondaţi pentru susţinerea examenului la Centrul teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, cu sediul în incinta sediului Baroului Dolj din Craiova, Calea Bucureşti, bl.17D Mezanin;

-tematica şi bibliografia de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Decizia nr.4/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului UNBR, publicate pe pagina de web a UNBR(www.unbr.ro), precum şi pe peagina de web a Baroului Dolj(www.barouldolj.ro);

-examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

Vineri, 07 octombrie 2011 - probă scrisă grilă(eliminatorie) pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;

Luni, 17 octombrie 2011 - probă scrisă la disciplinele:Drept civil şi Drept procesual civil(două teze distincte) pentru toţi candidaţii, cu subiecte diferenţiate în funcţie de dobândirea calităţii de avocat stagiar sau de dobândirea calităţii de avocat definitiv;

Marţi, 18 octombrie 2011 - probă scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice;

Miercuri, 19 octombrie 2011 - probă scrisă la disciplina Drept penal şi Drept procesual penal(două teze distincte) pentru toţi candidaţii, cu subiecte diferenţiate în funcţie de dobândirea calităţii de avocat stagiar sau de dobândirea calităţii de avocat definitiv;

 

-taxa de înscriere la examen este de 800 lei(exclusiv TVA) şi se va achita în contul INPPA Bucureşti nr.RO56RNCB0082044172480001, deschis la BCR-Sucursala Unirea Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011";

-pentru eliberarea Certificatului privind starea de sănătate, incluzând şi o evaluare psihiatrică, candidaţii se pot adresa la orice policlinică autorizată.

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

 Decanul Baroului Dolj