Baroul Dolj - COMUNICAT - Anul judecatoresc 2011-2012

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 1103/09.07.2012

COMUNICAT

cu ocazia încheierii anului judecătoresc 2011-2012

 

Cu ocazia încheierii anului judecătoresc 2011 - 2012, într-o perioadă marcată de frământări economice și sociale majore, Consiliul Baroului Dolj transmite acest comunicat în atenţia tuturor participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie.

 

Finalul acestui an judecătoresc este un prilej potrivit pentru o privire de ansamblu asupra activității justiției și a modurilor în care aceasta interferează cu activitatea avocaților din Baroul Dolj.

 

Corpul profesional al avocaților din cadrul Baroului Dolj se află într-o continuă dezvoltare și transformare, în concordanță cu evoluția contextului social în ansamblu. Asistăm la sporirea gradului de specializare profesională și a interesului pentru pregătire continuă, pe fondul unei piețe puternic concurențiale în acest segment, consecința fiind aceea a dezvoltării exigențelor beneficiarilor serviciilor avocațiale.

 

Strategia de comunicare publică a Baroului Dolj s-a bazat pe implicarea activă a corpului profesional atât în înfăptuirea calitativă a actului de justiție, cât și în viața comunității locale. Pe această cale, Consiliul Baroului Dolj aduce mulțumiri tuturor celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea activităților derulate de barou în anul judecătoresc 2011 - 2012.

 

Apreciem ca oportună dezvoltarea comunicării instituționale inițiată de Baroul Dolj și derulată cu sprijinul conducerii instanțelor de judecată și parchetelor de pe raza Curții de Apel Craiova, întâlnirile periodice organizate în acest sens fiind expresie a beneficiilor pe care o asemenea modalitate de abordare o pot aduce.

 

Cu ocazia încheierii anului judecătoresc 2011 - 2012, transmitem tuturor participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie un apel pentru responsabilitate şi profesionalism, însoţit de urări pentru sănătate şi împliniri profesionale.

 

      Prof.univ.dr

          avocat

    Ion Turculeanu

Decanul Baroului Dolj