Baroul Dolj - Comunicat cu ocazia ședinței Comisiei Barourilor de Est din cadrul Federației Barourilor din Europa

 

Baroul Dolj a organizat în ziua de vineri, 5 mai 2017, ședința Comisiei Barourilor de Est a Federației Barourilor din Europa, care a avut loc la sediul Facultății de Drept din Craiova și la care au participat reprezentanți ai barourilor din Albania, Bulgaria, Germania, Grecia, Luxemburg, Republica Moldova, Polonia, Serbia și România.

Decanul Facultății de Drept din Craiova, domnul prof. univ. dr. Sevastian Cercel, a deschis lucrările ședinței, după care doamna Stanca Gidro, președintele Comisiei Barourilor de Est și domnul Christoph Munz, vicepreședinte, au prezentat activitatea Federația Barourilor din Europa, beneficiile membrilor federației, rolul, importanța și proiectele Comisiei Barourilor de Est.

În alocuțiunea sa, domnul decan Lucian Bernd Săuleanu a mulțumit participanților pentru efortul de a se deplasa la Craiova și a subliniat importanța cooperării internaționale pentru dezvoltarea profesiei de avocat.

În continuare, au fost discutate problemele comune ale avocaților din barourile est-europene și propuneri de acțiune comună prin intermediul Federației Barourilor din Europa, toți participanții care au luat cuvântul fiind de acord că, indiferent de țară și barou, problemele avocaților sunt aceleași și pot fi rezolvate prin întreținerea bunelor relații, prin solidaritate și prin acțiuni comune.

Ședința a fost rezultatul bunelor relații de cooperare internațională pe care Baroul Dolj le are cu Federația Barourilor din Europa, pe de o parte și cu barourile din estul și sudul Europei, neafilitate la Federație, pe de altă parte. La ședință au participat decanii și alți reprezentanți ai barourilor Chișinău, Dresda, Luxemburg, Nis, Tirana, Varșovia, Vidin, Salonic și Zajecar. Din România au participat decanii barourilor Argeș, Mehedinți, Olt, Vâlcea și Dolj.