Baroul Dolj - COMUNICAT - Practica studenti Fac de drept la firme de avocatura

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL DOLJ

 

Nr.  2095 / 23.11.2009

 

COMUNICAT

PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE PENTRU STUDENŢI

 

Avocaţii titulari ai cabinetelor de avocat şi avocaţii asociaţi în societăţile civile profesionale de avocaţi din cadrul Baroului Dolj care sunt interesaţi să participe la programul de practică pentru studenţii  Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, studii universitare de licenţă şi de masterat, sunt rugaţi să înscrie cabinetele respectiv societăţile civile profesionale de avocaţi pe lista deschisă în acest sens la secretariatul Baroului Dolj, cu indicarea numărului de locuri disponibile pentru studenţii participanţi. 

 

Programul de practică se bazează pe dispoziţiile Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat, încheiată de Baroul Dolj şi Centrul Teritorial Craiova al INPPA cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova în luna martie a anului 2009.

 

Prof.univ.dr
avocat
Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj