Baroul Dolj - Conferinta AVOCATURA - Profesie sau afacere ?

Baroul Dolj în parteneriat cu Editura Universul Juridic a organizat vineri, 18 martie 2011, în Craiova la Sala Mare a Prefecturii Dolj, conferinţa „Avocatura: profesie sau afacere".

 

Lucrările acesteia au fost conduse de dl. prof. univ. dr. Ion Turculeanu, Decanul Baroului Dolj, care a subliniat actualitatea temei şi necesitatea dezbaterii în contextul dezvoltării economice şi a conturat noile valenţe în care trebuie exercitată profesia de avocat.

 

Au participat ca invitaţi: dl. avocat Ion Predescu, judecător la Curtea Constituţională a României, care a schiţat evoluţia corpului de avocaţi punând accent pe reputaţia şi atingerea scopului social al acestora, precum şi dl. prof. univ. dr. Horia Diaconescu care a conturat rolul avocatului în actul de justiţie. De asemenea, conf. univ. dr. Lucian Săuleanu în materialul susţinut, „Managementul avocaturii: teme actuale şi tendinţe", a constat existenţa, atât la nivel european, dar şi al legislaţiei naţionale, a unei tendinţe de structurare a activităţii avocaţilor pe principii şi reguli adaptabile contextului actual şi necesitatea unui management specific.

 

Conferinţa s-a încheiat cu lansarea de carte a d-nei prof. univ. dr. Bianca Predescu, „Drept internaţional privat - Partea generală", recenzia fiind asigurată de d-na avocat Monica Livescu, Prodecan Baroul Vâlcea.