Baroul Dolj - Contributii profesionale lunare avocati

 

CONTRIBUŢII PROFESIONALE LUNARE

DATORATE DE CĂTRE AVOCAŢI

DEFINITIVI

STAGIARI

 

BAROU

20 Euro*

10 Euro*

 

UNBR

12 Lei

8 Lei

 

Filiala Dolj a CAA**

 

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-1.800 lei

180 lei

0-800 lei

80 lei

1800,01 - 10.000 lei

10% din venitul brut

800,01 - 10.000 lei

10% din venitul brut

Peste 10.000 lei

1.000 lei

Peste 10.000 lei

1.000 lei

 

Prof.univ.dr

avocat

Ion Turculeanu

Decanul Baroului Dolj

 

* - Se calculează pentru luna precedentă la cursul Euro din ziua de 1 a lunii în curs

** - Valabile începând cu 1 ianuarie 2009