Baroul Dolj - Decizia nr 180 din 10 februarie 2011

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

DECIZIA Nr.180

Şedinţa de consiliu din 10 februarie 2011

 

      CONSILIUL BAROULUI DOLJ, având în vedere:

-hotărârea de reeditare a deciziei nr.87/07.02.2008, emisă de Consiliul Baroului Dolj, aşa cum aceasta a fost modificată şi completată prin deciziile Consiliului Baroului Dolj nr.341/09.10.2018, 397/17.12.2008 şi 179/10.02.2011;

În temeiul prev.art.56 alin.2 lit."a" şi „k" din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi republicată în Monitorul Oficial nr.98 din 07.02.2011;

  

D E C I D E:

  

Art.1.Emiterea delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie se va face numai la cererea scrisă a instanţelor de judecată sau a organelor de urmărire penală.

Nu se vor elibera delegaţii ulterior prestării de către avocaţi a asistenţei judiciare.

Se interzice substituirea în oficii.

Repartizarea delegaţiilor se va face numai în ordinea alfabetică a avocaţilor înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară.

Indiferent de numărul învinuiţilor sau inculpaţilor dintr-un dosar, un avocat nu poate primi delegaţie pentru mai mult de un inculpat sau învinuit din acelaşi dosar.

Art.2.Avocaţii definitivi cu până la trei ani vechime în această calitate pot primi oficii şi la Judecătoria Craiova şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.

Art.3.Plafonul valoric lunar de oficii pentru un avocat definitiv cu până la 10 ani vechime în această calitate (inclusiv sporurile şi acordurile), indiferent de instanţă, se stabileşte la suma de 2500 lei

Plafonul valoric lunar de oficii pentru un avocat definitiv cu peste 10 ani vechime în această calitate (inclusiv sporurile şi acordurile), indiferent de instanţă, se stabileşte la suma de 1000 lei.

Plafonul valoric lunar de oficii pentru un avocat stagiar (inclusiv sporurile şi acordurile), se stabileşte la suma de 1500 lei.

Depăşirea plafonului atrage sancţiunea neeliberării de delegaţii în luna următoare.

Art.4.Trimestrial, Consiliul Baroului va analiza punerea în aplicare a acestor măsuri, ocazie cu care se va verifica şi cuantumul veniturilor brute realizate din angajamente de către avocaţii care primesc împuterniciri avocaţiale din oficiu, urmând ca aceia care au venituri brute din angajamente de peste 4000 lei să nu mai primească împuterniciri din oficiu.

Art.5.Avocaţii care acordă asistenţă judiciară din oficiu în cauze aflate pe rolul instanţelor au obligaţia de a depune concluzii scrise.

 

      Prof.univ.dr.

    Ion Turculeanu

         Avocat          

Decanul Baroului Dolj