Baroul Dolj - Depunerea declaraţiilor informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011

DECLARAŢIA 392B
Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011 (OPANAF 1081/2011)

 

Se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.
Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie 2012.
Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la poştă , prin scrisoare recomandată. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.


DECLARAŢIA 392B (format PDF)


DECLARAŢIA 392A
Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2012 (OPANAF 1081/2011)

 

Se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.
Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie 2012.
Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la poştă , prin scrisoare recomandată. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.


DECLARAŢIA 392A (format PDF)