Baroul Dolj – Înființarea bibliotecii specializate a Baroului Dolj

Consiliul Baroului Dolj, întrunit în ședința sa din data de 21 august 2014, a hotărât înființarea Bibliotecii Baroului Dolj în temeiul dispozițiilor Legii nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Biblioteca Baroului Dolj va fi o structură specializată de drept privat, fără personalitate juridică și va funcționa pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare.

 

Biblioteca Baroului Dolj are un fond important de carte juridică, fiind una dintre cele mai dotate biblioteci juridice din România.

 

      Prof.univ.dr.

   Ion Turculeanu

          Avocat

Decanul Baroului Dolj