Baroul Dolj - LA MULȚI ANI, AVOCATURĂ MODERNĂ !

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

LA MULȚI ANI,

AVOCATURĂ MODERNĂ

 

Stimați colegi,

 

Pe 6 decembrie 2014 se împlinesc 150 de ani de la apariția Legii din 6 decembrie 1864 pentru constituirea corpului de advocați, act normativ care a realizat pentru prima dată în România organizarea profesiei liberale de avocat în forma sa modernă cunoscută astăzi.

 

Această dată marchează un moment de importanță istorică pentru profesia de avocat, oferindu-ne prilejul de a privi înapoi în timp, pentru a înțelege cât mai bine geneza avocaturii moderne, a observa evoluția aceste profesii și a reflecta la modul în care profesia noastră arată  în prezent, la vârsta de un veac și jumătate.

 

De-a lungul celor 150 de ani de avocatură modernă, această profesie s-a afirmat ca una a elitelor intelectuale ale României, dând societății lideri remarcabili, filantropi, oameni politici sau de cultură. Am convingerea că avocații prezentului conștientizează responsabilitatea pe care o implică apartenența la un corp profesional cu o asemenea valoare și tradiție, că pun mai presus de orice respectarea de către noi înșine a demnității profesiei, condiție absolut necesară a respectului la fiecare avocat se consideră îndreptățit.

 

La mulți ani !

 

Prof. univ. dr.

avocat

Ion Turculeanu

Decanul Baroului Dolj