Baroul Dolj participă la Campania ”O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”, 4 octombrie 2023

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

COMUNICAT

Baroul Dolj participă la Campania ”O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”

– 4 octombrie 2023 –

 

 

 

În data de miercuri, 4 octombrie 2023, avocații din Baroul Dolj vor întrerupe activitatea, participând la Campania ”O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”, inițiată în urma Hotărârii Consiliului UNBR din 1-2 septembrie 2023.

Această campanie are ca scop apărarea drepturilor avocaților, supuși unor provocări și disfuncționalități continue în exercitarea misiunii de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și comunicarea problemelor cu care se confruntă avocatura.

Disfuncționalitățile frecvente întâmpinate de avocați în desfășurarea activității, astfel cum au fost identificate de către UNBR, se materializează în:

●nerespectarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului judiciar (identificarea avocatului cu clientul, încălcarea confidențialității comunicărilor dintre avocați și clienți, limitarea abuzivă a pledoariei);

● organizarea activității instanțelor fără a se respecta repartizarea cauzelor pe intervale orare, întârzieri nerezonabile în procedura de regularizare a cererilor și în redactarea și comunicarea hotărârilor sau comunicarea acestora în timpul vacanței judecătorești, fără a se respecta dreptul la recuperarea capacității de muncă al avocatului;

● lipsa de respect manifestată de organele de urmărire penală în mod constant și frecvent, atât față de timpul și drepturile avocaților desemnați pentru asistența judiciară din oficiu, cât și față de timpul și drepturile avocatului ales; în foarte multe cazuri, amânarea sau chiar omiterea emiterii și comunicării referatelor de plată, precum și amendarea abuzivă a avocaților de către organele de urmărire penală;

● reorganizarea activităților de sedință judecătorească altfel decât programul stabilit inițial, fără informarea din timp a avocaților participanți la dosare;

● accesul îngreunat la arhive și la informațiile relevante ale dosarului electronic, care împiedică pregătirea în termen util a apărării;

● întârzierile sistematice la plata onorariilor avocaților pentru asistența din oficiu;

● cenzurarea abuzivă a onorariilor avocațiale până la sume derizorii, dupa criterii subiective și fără considerarea obligațiilor fiscale aferente veniturilor avocațiale;

● cenzurarea onorariilor din oficiu cu ignorarea Protocolului privind plata activităților de asistență juridică obligatorie;

● omisiunea instanțelor de a acorda onorariile aferente asistenței judiciare din oficiu, prin hotărârile judecătorești, cu respingerea solicitărilor de completare a dispozitivului și punerea cheltuielilor de judecată în sarcina avocatului solicitant;

● desemnarea curatorilor și a sarcinilor pe care le au de îndeplinit fără a se dispune corelativ achitarea unui onorariu sau lipsa desemnării și plății curatorilor citați în căile de atac ale hotărârilor judecătorești;

● atitudinea de lipsă de respect față de timpul de studiu și rolul avocatului în procesul penal și civil;

● tendințele de înăsprire a măsurilor fiscale, ce vizează profesiile liberale și care vor avea un impact economic deosebit de grav asupra pieței serviciilor, implicit asupra profesiei de avocat, cu efect direct asupra onorariilor percepute justițiabililor, îngreunând și mai mult liberul acces la actul de justiție, cuantumul nerezonabil al unor taxe de timbru, care este de natură a împiedica accesul la justiție al cetățenilor.

            Toate cele de mai sus reprezintă deficiențe sistemice cu consecința gravei afectări a dreptului la apărare și a liberului acces la justiție, precum și împiedicarea asigurării unui drept la apărare efectiv și legitim.

            Participarea avocaților din Baroul Dolj la această campanie se va concretiza în data de 4 octombrie 2023 prin întreruperea activității și formularea de cereri de amânare în cauzele ce au termene de judecată la această dată.

Vor fi exceptate de la întreruperea activității în cadrul acestei campanii următoarele cauze excepționale:

1. Cauze civile:

- suspendare provizorie; suspendarea executării silite efectuată în baza Codului de procedura fiscală; ordonanţă preşedinţială; sechestru asigurator; sechestru judiciar; suspendare executare.

2. Cauze privind minori și familie:

- delegare autoritate părintească; ordin de protecţie; ordonanţă preşedinţială; suspendare provizorie; internare nevoluntară; adopție; plasament; plasament de urgență.

3. Cauze penale:

- plângere conform art. 104 din Legea nr. 254/2013; plângere conform art. 39 din Legea 254/2013; schimbare măsura educativă a internării (art. 516 și art. 517 NCPP); liberarea condiționată (art. 587 NCPP); înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP); menținerea/înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale (art. 571 NCPP); confirmare obligare la tratament medical – art.246 alin. 13 C.p.p.; confirmare internare medicală - art. 248 alin. 14 C.p.p.; amânarea executării pedepsei (art. 589 NCPP); întreruperea executării pedepsei (art. 592 NCPP); prelungire întrerupere executare pedeapsă (art. 593 NCPP); Legea nr. 169/2017;  modificarea/încetarea obligațiilor (art. 73, 48, 57, 61 Legea 253/2013); contestația la executare (art. 598 NCPP), cu excepţia art. 598 alin. 1 lit. c teza I C.p.p; alte modificări ale pedepsei (art. 585 NCPP); prelungire/înlocuire măsuri educative neprivative (art. 513 NCPP); schimbare regim executare (art. 518 NCPP); confirmare redeschidere urmărire penală (art. 335 alin. 4 NCPP); modificări la măsuri educative neprivative (art. 513-517 NCPP); anularea/revocarea liberării condiționate (art. 588 NCPP); revocare întrerupere/amânare executare pedeapsă ( art. 591 c. pen); comisie rogatorie internațională; comisie rogatorie – art. 200 NCPP; redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă) (art. 466 NCPP); cerere de transfer de procedură în materie penală (Legea nr. 302/2004); revocare/anulare suspendare pedeapsă (art. 583 CPP); revocare/amânare aplicare pedeapsă (art. 582 CPP); recunoaștere ordin european de anchetă – Legea 302/2004;

rechizitoriile cu măsuri preventive cameră preliminară şi fond; cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.

 

În spiritul bunei comunicări instituționale, toate instanțele și unitățile de parchet de pe raza județului Dolj au fost informate cu privire la modalitatea de desfășurare a Campaniei ”O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”.

 

            Avocat Mihai-Dragoș Nicu

            Decanul Baroului Dolj