Baroul Dolj - Premiul ”IUSTITIA” 2021

    Consiliul Baroului Dolj, în ședința din data de 14 octombrie 2021, a hotărât în unanimitate, acordarea Premiului ”IUSTITIA” pe anul 2021, domnului avocat Ștefan Naubauer, pentru activitatea publicistică remarcabilă în domeniul dreptului.

    Festivitatea de înmânare a Premiului ”IUSTITIA” s-a desfășurat sâmbătă, 16 octombrie 2021, la sediu Baroului Dolj în cadrul evenimentului cu tema ”Probleme actuale privind profesia de avocat”.

    Ștefan Naubauer este un autor cunoscut și avocat în Baroul București, cadru didactic și fost director executiv adjunct al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților în perioada 2008-2012.

    Cele mai multe studii și monografii publicate de-a lungul activității sale, tratează subiecte care privesc profesia de avocat, reușind, prin contribuția personală, să aducă clarificări asupra problemelor dificile ivite în profesie, cât și să identifice, prin claritatea analizei, soluții optime de  interpretare și aplicare. 

    Baroul Dolj, prin acordarea acestui premiu, înțelege să răsplătească contribuțiile aduse de avocați la îmbogățirea literaturii juridice de specialitate și la dezvoltarea unei adevărate piețe de idei juridice.