Baroul Dolj: Promovarea ajutorului public judiciar sub forma asistenţei prin avocat

Baroul Dolj în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova derulează începând cu luna ianuarie a anului 2010 un parteneriat care are ca obiect informarea locuitorilor municipiului Craiova prin Serviciul de Asistenţă Judiciară din cadrul Baroului Dolj în privinţa acordării asistenţei judiciare în temeiul dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Publicitatea proiectului este asigurată prin afişe, postere, autocolante, bannere realizate pe suporturi şi prin mijloace precum mijloacele de transport în comun, panotaj pe mobilierul urban, în staţiile de autobuz şi în alte spaţii publice, banere cu una sau două feţe inscripţionate cu autocolante sau tipărite direct, montate între stâlpii de susţinere.

 

Considerăm că proiectul privind promovarea ajutorului public judiciar sub forma asistenţei prin avocat contribuie la realizarea obiectivelor activităţii de asistenţă judiciară şi la consolidarea imaginii profesiei de avocat în beneficiul cetăţenilor şi al comunităţii.

 

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj