Baroul Dolj - Reconvocare ADUNAREA GENERALĂ, 18.03.2017, ora 10.00 - Ordinea de zi

 

În temeiul prevederilor art.52, 53 alin.1 şi 2, art.54 alin.2 şi 3 şi art.56 lit.s din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi şi prevederilor art.68 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacă: 

 

 ADUNAREA GENERALĂ

    în ziua de sâmbătă, 18 martie 2017, ora 10.00

cu următoarea ordine de zi: 

  1. Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 2016;
  2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în anul 2016;
  3. Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2016;
  4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2017;
  5. Discuţii;
  6. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din anul 2016;
  7. Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2017;
  8. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2017 şi precizarea mandatului acestora ţinând cont de priorităţile Baroului Dolj.

 

Propuneri privind completarea ordinii de zi la secţiunea 5 „Discuţii” :

1. Lucian Săuleanu – propunere privind înfiinţarea a două compartimente ale Consiliului Baroului Dolj, unul să vizeze activitatea internă a baroului şi altul – relaţiile baroului cu celelate instituţii publice sau private, interne şi internaţionale, fiecare conduse de un consilier desemnat de Consiliul Baroului;

2. Lucian Săuleanu – discuţii referitoare la oportunitatea acordării a două indemnizaţii de Crăciun(oferite de Baroul Dolj copiilor), în cazul în care ambii părinţi sunt avocaţi;

3. Lucian Săuleanu şi Av.Cristian Diaconu-Florea – propunere de modificare a Protocolului SAJ privind majorarea onorariilor pentru avocaţii desemnaţi din oficiu şi mandatarea în acest sens a delegaţilor baroului la Congresul Avocaţilor 2017;

4. Av.Sorin Stănciulescu – adoptarea unei rezoluţii privind respingerea ratificării Regulamentului creanţelor contributive de către Congresul Avocaţilor din martie 2017, aflat pe ordinea de zi la punctul 10.

5. Av.Bogdan Mihăloiu – aprobarea unui demers care să fie supus dezbaterilor Congresului Avocaţilor în vederea adoptării unei rezoluţii adresată instituţiilor având competenţe în materia legiferării, legată de necesitatea ca viitoarele dezbateri de modificare a codurilor penale şi de procedură penală să cuprindă în mod necesar consultarea tuturor barourilor.

6. Av.Răzvan Socoteanu – adoptarea unei rezoluţii vizând propunerea de modificare a legislaţiei profesionale referitor la publicitatea profesională şi utilizarea mediului online de către avocaţi;

7. Lucian Săuleanu – informare privind existenţa unor relaţii de conlucrare între colegii avocaţi şi persoanele care exercită fără drept profesia de avocat;

8. Lucian Săuleanu – informare cu privire la curatela specială şi curatela fiscală;

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în ”Aula Magna” din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A.

Vă informăm că se asigură accesul auto în parcarea Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova din Calea Bucureşti, nr.107 A, cu intrare din strada Petre Ispirescu. (Vezi locație Google Maps)

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

 Decanul Baroului Dolj